پایه شیر برقی SKP-DN100:4″ INCH

موجود
توسط : SIEMENS
  • مدل :DN-100 :4″INCH
  • جنس:الومنیوم
  • فشار تست:2Mbar میلی بار
  • فشار کری :350Mbaar میلی بار
  • مورد استفاده :’گاز و هوا