پمپ GPR16

موجود

پمپ طبقاتی مدل GPR16 کاربرد وسیعی در صنعت دیگ بخار، بوستر پمپ و صنایع مختلف داشته و از نظر کیفیت ساخت با انواع خارجی خود قابل رقابت می باشد.